Kontratkowanie

Przygotowywanie ofert konkursowych do złożenia w NFZ.

Przeprowadzamy Państwa przez proces składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

  1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie;
  2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie;
  3. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie;
  4. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.

 

Oferty muszą być złożone do 10 dnia miesiąca poprzedzającego planowane rozpoczęcie sprzedaży środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych, optycznych lub przedmiotów z zakresu protetyki słuchu.

Po nawiązaniu współpracy konieczne jest przekazanie danych placówki w celu zarejestrowania podmiotu w bazie danych NFZ. W efekcie rejestracji zostanie przydzielony odpowiedni identyfikator podmiotu.

Posiadając zarejestrowaną placówkę możemy przystąpić do kontraktowania.

Na tym etapie konieczne jest podanie dokładniejszych danych gabinetu, harmonogramów, personelu oraz asortymentu który planujecie Państwo sprzedawać. Telefonicznie lub mailowo prześlę Państwu listę wymaganych danych.

Efektem naszej pracy jest kompletna oferta. Ofertę należy wydrukować, podpisać a następnie w odpowiedni sposób przygotować do wysyłki. Wszystkie szczegółowe dane dostaniecie Państwo w mailu razem z ofertą.

Z naszą pomocą zawieranie umowy z NFZ przebiega bezproblemowo !

Zapraszam do kontaktu

Rozliczenia z NFZ
Marcin Stępień
500-800-486