Przedmioty ortopedyczne

Przedmioty ortopedyczne – lista i wymagania

 

Przedmioty ortopedyczne produkowane seryjnie :
Czynności niezbędne do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym wymagające przystosowania do potrzeb świadczeniobiorcy, wymienione w załączniku do rozporządzenia MZ.

W każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, w godzinach realizacji świadczeń, stała obecność :

1) osoby z co najmniej wykształceniem średnim oraz kwalifikacjami nabytymi do dnia 10 lutego 2009 r. w ramach  kursu z zakresu towaroznawstwa materiałów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia organizowanego zgodnie z § 1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. Nr 23, poz. 196) oraz z co najmniej dwuletnim stażem pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub
2) osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku inżynieria biomedyczna lub
3) technika ortopedy* lub
4) fizjoterapeuty* lub
5) technika farmaceutyczny* lub
6) magistra farmacji lub
7) pielęgniarki lub
8) lekarza (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)
– z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

 

Przedmioty ortopedyczne wykonywane na zamówienie:
Czynności niezbędne do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, wymienione w załączniku do rozporządzenia MZ.

W każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, w godzinach realizacji świadczeń, stała obecność:
1) osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku inżynieria biomedyczna lub
2) technika ortopedy* lub
3) fizjoterapeuty* lub
4) lekarza (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)
– z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zakresie wykonywania przedmiotów ortopedycznych na zamówienie,

a w przypadku zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne:
1) technika ortopedy* lub
2) obuwnika ortopedycznego (szewca ortopedy)
– z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zakresie wykonywania obuwia ortopedycznego na zamówienie.

 

Lista produktów :

A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia
A.002 Proteza uzupełniająca stopę
A.003 Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym
A.003.N Naprawa:Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym
B.004 Proteza tymczasowa podudzia
B.005 Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego
B.005.N Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego
B.006 Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego
B.006.N Naprawa: Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego
B.007 Proteza ostateczna skorupowa podudzia
B.007.N Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa podudzia
B.008 Proteza ostateczna modularna podudzia
B.008.N Naprawa: Proteza ostateczna modularna podudzia
B.009 Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia
B.010 Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia
B.011 Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia
B.011.N Naprawa: Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia
C.012 Proteza tymczasowa w obrębie uda
C.013 Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda
C.013.N Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda
C.014 Proteza ostateczna modularna w obrębie uda
C.014.N Naprawa: Proteza ostateczna modularna w obrębie uda
C.015 Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda
C.015.N Naprawa: Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda
C.016 Wymiana leja w protezie tymczasowej uda
C.017 Wymiana leja w protezie ostatecznej uda
D.018 Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym
D.018.N Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym
D.019 Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym
D.019.N Naprawa: Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym
D.020 Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym
E.021 Proteza kosmetyczna w obrębie ręki
E.021.N Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie ręki
F.022 Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia
F.022.N Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia
F.023 Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia
F.023.N Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia
G.024 Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia
G.024.N Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia
G.025 Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia
G.025.N Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia
G.026 Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego
G.026.N Naprawa: Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego
G.027 Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego
G.027.N Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego
H.028.00 Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) – dla dorosłych
H.028.00.N Naprawa: Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) – dla dorosłych
H.028.01 Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) – dla dzieci
H.028.01.N Naprawa: Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) – dla dzieci
H.029.00 Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) -dorosłych
H.029.00.N Naprawa: Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) – dla dorosłych
H.029.01 Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) -dzieci
H.029.01.N Naprawa: Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) – dla dzieci
H.030.00 Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) – dla dorosłych
H.030.00.N Naprawa: Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) – dla dorosłych
H.030.01 Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) – dla dzieci
H.030.01.N Naprawa: Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) – dla dzieci
H.031.00 Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) – dla dorosłych
H.031.00.N Naprawa: Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) – dla dorosłych
H.031.01 Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) – dla dzieci
H.031.01.N Naprawa: Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO) – dla dzieci
H.032.00 Orteza odciążająca kończynę dolną – dla dorosłych
H.032.00.N Naprawa: Orteza odciążająca kończynę dolną – dla dorosłych
H.032.01 Orteza odciążająca kończynę dolną – dla dzieci
H.032.01.N Naprawa: Orteza odciążająca kończynę dolną – dla dzieci
H.033.01 Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych – dla dzieci
H.033.01.N Naprawa: Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych – dla dzieci
I.034.00 Pas biodrowy z szyną lub szynami – dla dorosłych
I.034.00.N Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub szynami – dla dorosłych
I.034.01 Pas biodrowy z szyną lub szynami – dla dzieci
I.034.01.N Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub szynami – dla dzieci
I.035.00 Kosz biodrowy – dla dorosłych
I.035.00.N Naprawa: Kosz biodrowy – dla dorosłych
I.035.01 Kosz biodrowy – dla dzieci
I.035.01.N Naprawa: Kosz biodrowy – dla dzieci
J.036.00 Orteza stabilizująca staw skokowy – dla dorosłych
J.036.01 Orteza stabilizująca staw skokowy – dla dzieci
J.037.00 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę – dla dorosłych
J.037.01 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę – dla dzieci
J.038.00 Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia – dla dorosłych
J.038.01 Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia – dla dzieci
J.039.00 Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości – dla dorosłych
J.039.01 Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości – dla dzieci
J.040.00 Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia – dla dorosłych
J.040.01 Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia – dla dzieci
J.041.01 Szyna typu Saint-Germain – dla dzieci
J.042.01 Szyna Denis-Browna z obuwiem – dla dzieci
J.043.00 Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym – dla dorosłych
J.043.01 Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym – dla dzieci
J.044.01 Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego – dla dzieci
K.045.00 Orteza na rękę i przedramię na zamówienie – dla dorosłych
K.045.00.N Naprawa: Orteza na rękę i przedramię na zamówienie – dla dorosłych
K.045.01 Orteza na rękę i przedramię na zamówienie – dla dzieci
K.045.01.N Naprawa: Orteza na rękę i przedramię na zamówienie – dla dzieci
K.046.00 Orteza przedramienno ramienna z ujęciem ręki – dla dorosłych
K.046.00.N Naprawa: Orteza przedramienno ramienna z ujęciem ręki – dla dorosłych
K.046.01 Orteza przedramienno ramienna z ujęciem ręki – dla dzieci
K.046.01.N Naprawa: Orteza przedramienno ramienna z ujęciem ręki – dla dzieci
L.047.00 Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) – dla dorosłych
L.047.01 Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) – dla dzieci
L.048.00 Orteza na rękę i przedramię – dla dorosłych
L.048.01 Orteza na rękę i przedramię – dla dzieci
L.049.00 Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez – dla dorosłych
L.049.01 Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez – dla dzieci
L.050.00 Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez – dla dorosłych
L.050.01 Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez – dla dzieci
L.051.00 Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu Dessault ) – dla dorosłych
L.051.01 Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu Dessault ) – dla dzieci
L.052.00 Orteza na ramię i bark typu Dessault – dla dorosłych
L.052.01 Orteza na ramię i bark typu Dessault – dla dzieci
L.053.00 Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia – dla dorosłych
L.053.01 Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia – dla dzieci
Ł.054.00 Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) – dla dorosłych
Ł.054.00.N Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) – dla dorosłych
Ł.054.01 Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) – dla dzieci
Ł.054.01.N Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta) – dla dzieci
Ł.055.01 Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz – dla dzieci
Ł.056.00 Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa – dla dorosłych
Ł.056.00.N Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa – dla dorosłych
Ł.056.01 Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa – dla dzieci
Ł.056.01.N Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa – dla dzieci
M.057.00 Gorset stabilizująco-unieruchamiający – dla dorosłych
M.057.01 Gorset stabilizująco-unieruchamiający – dla dzieci
M.058.00 Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę – dla dorosłych
M.058.01 Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę – dla dzieci
M.059.00 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami – dla dorosłych
M.059.01 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami – dla dzieci
M.060.00 Orteza (sznurówka) lędźwiowo krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami – dla dorosłych
M.060.01 Orteza (sznurówka) lędźwiowo krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami – dla dzieci
M.061.00 Kołnierz sztywny – dla dorosłych
M.061.01 Kołnierz sztywny – dla dzieci
M.062.00 Kołnierz półsztywny – dla dorosłych
M.062.01 Kołnierz półsztywny – dla dzieci
M.063.00 Półgorsetowa orteza szyjna – dla dorosłych
M.063.01 Półgorsetowa orteza szyjna – dla dzieci
N.064.00 But na stopę o różnym zniekształceniu – dla dorosłych
N.064.01 But na stopę o różnym zniekształceniu – dla dzieci
N.065.00 But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej – dla dorosłych
N.065.01 But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej – dla dzieci
N.066.00 But przy amputacji w obrębie stopy – dla dorosłych
N.066.01 But przy amputacji w obrębie stopy – dla dzieci
N.067.00 But do ortezy obejmującej stopę – dla dorosłych
N.067.01 But do ortezy obejmującej stopę – dla dzieci
N.068.00 But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę – dla dorosłych
N.068.01 But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę – dla dzieci
P.106 Pończocha kikutowa – po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy do 12 sztuk
P.107 Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia do 12 sztuk
P.108 Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda do 12 sztuk
P.109 Majteczki – po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 12 sztuk
P.110 Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia do 12 sztuk
P.111 Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia do 12 sztuk
P.112 Pończocha kikutowa – po pełnej amputacji lub w przypadku braku kończyny górnej do 12 sztuk
P.118 Kula łokciowa ze stopniową regulacją
P.119 Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu
P.120 Kula pachowa
P.121 Trójnóg albo czwórnóg
P.122 Laska dla niewidomych (biała)
P.123 Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie
P.124.01 Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie się – dla dzieci
P.125 Pionizator
P.125.N Naprawa: Pionizator
P.126.01 Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową – dla dzieci
P.126.01.N Naprawa: Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową dla dzieci
P.127. Wózek inwalidzki ręczny
P.127.N Naprawa: Wózek inwalidzki ręczny
P.128.01 Wózek inwalidzki dziecięcy – dla dzieci
P.128.01.N Naprawa: Wózek inwalidzki dziecięcy –
P.129.00 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dorosłych
P.129.00.N Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dorosłych
P.129.01 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dla dzieci
P.129.01.N Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku -dla dzieci
P.130.00 Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dorosłych
P.130.00.N Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dorosłych
P.131.01 Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci
P.131.01.N Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci
P.132.01 Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę
P.133.01 Pełzak do raczkowania