Przedmioty optyczne

Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.

Czynności niezbędne do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym wymagające przystosowania do potrzeb świadczeniobiorcy, z zakresu optyki okularowej, wymienione w załączniku do rozporządzeniu MZ.

W każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, w godzinach realizacji świadczeń, stała obecność:
1) optyka okularowego*** lub
2) optometrysty****
– z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zawodzie,
a w przypadku zaopatrzenia w soczewki kontaktowe również lekarza okulisty (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

*** optyk okularowy:
1) ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności optyka okularowa lub optometria obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania w zawodzie optyk okularowy i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera,
2) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik optyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik optyk lub ukończenie trzyletniego technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik optyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik optyk,
3) uzyskanie dyplomu mistrza w zawodzie optyk okularowy.
**** optometrysta:
1) ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności optometria obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera, 2) ukończenie studiów podyplomowych z optometrii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie optometrii.

 

 

Lista i kody produktów

P.071.00.B sfera do 6,00 dptr i cylinder do 2,00 dptr- do bliży dorośli
P.071.01.B sfera do 6,00 dptr i cylinder do 2,00 dptr- do bliży dzieci
P.072.00.D sfera do 6,00 dptr i cylinder do 2,00 dptr- do dali dorośli
P.072.01.D sfera do 6,00 dptr i cylinder do 2,00 dptr- do dali dzieci
P.073.00.B sfera od 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do bliży dorośli
P.073.00.B1 sfera do 6,00 dptr i cylinder od 2,25 dptr – do bliży dorośli
P.073.00.B1.PR sfera do 6,00 dptr i cylinder od 2,25 dptr – do bliży dla dorosłych, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną
P.073.01.B sfera od 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do bliży dzieci
P.073.01.B1 sfera do 6,00 dptr i cylinder od 2,25 dptr – do bliży dzieci
P.073.01.B1.PR sfera do 6,00 dptr i cylinder od 2,25 dptr – do bliży dla dzieci, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną
P.074.00.D sfera od 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do dali dorośli
P.074.00.D1 sfera do 6,00 dptr i cylinder od 2,25 dptr – do dali dorośli
P.074.00.D1.PR sfera do 6,00 dptr i cylinder od 2,25 dptr – do dali dla dorosłych, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną
P.074.01.D sfera od 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr-do dali dzieci
P.074.01.D1 sfera do 6,00 dptr i cylinder od 2,25 dptr – do dali dzieci
P.074.01.D1.PR sfera do 6,00 dptr i cylinder od 2,25 dptr – do dali dla dzieci, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną
P.075 Soczewka kontaktowa twarda
P.076 Soczewka kontaktowa miękka
P.079 Lupa
P.080 Monookular
P.081 Okulary lupowe
P.082 Okulary lornetkowe do bliży
P.083 Okulary lornetkowe do dali